Huwa San TR 50Huwa San TR 50®

jest innowacyjnym preparatem biobójczym o szerokim zastosowaniu w uprawach roślin, w chowie zwierząt, w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, w sektorze medycznym oraz w basenach.  Huwa San TR50 to produkt o bardzo szerokim spektrum zastosowań powodujący wzrost odporności roślin na choroby i ograniczanie występowania patogenów.  Unikalna technologia nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem wykazuje 100 krotnie większą efektywność działania niż zwykły nadtlenek wodoru. Wykazuje skuteczne działanie biobójcze zwalczając 650 patogenów takich jak: bakterie, grzyby, wirusy i inne szkodliwe organizmy atakujące rośliny.

W trakcie stosowania, produkt, rozkłada się na nietoksyczne i biodegradowalne produkty – tlen i wodę, więc jest przyjazny dla środowiska. Nie posiada właściwości toksycznych i okresu karencji, może być śmiało stosowany do dezynfekcji powierzchni, opakowań itp. mających bezpośredni kontakt z żywnością, bez konieczności dodatkowego spłukiwania ich wodą. Można go stosować na gotowe do spożycia owoce, nie powodując efektu fitotoksyczności.

Właściwości Huwa San:

– nie pieni się,

– jest bezzapachowy, bezbarwny i bez smaku,

– jest biodegradowalny – może być wprowadzany do ścieków,

– nie wytwarza żadnych szkodliwych, drażniących gazów w kontakcie z kwasami i zanieczyszczeniami,

–  ma długoterminową skuteczność,

– ma wysoką skuteczność nawet w niskich stężeniach,

– jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur (do 90oC),

– nie wywołuje korozji,

– nie ma zagrożenia w przypadku przedawkowania w stężeniach,

– nie jest środkiem rakotwórczym i mutogennym,

nie jest toksyczny.

Huwa San TR50 posiada pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa do stosowania jako stymulator wzrostu roślin w uprawach warzyw, roślin ozdobnych oraz sadowniczych. Mechanizm stymulacji wzrostu i rozwoju roślin polega na dostarczaniu dużych ilości tlenu uwalnianego w czasie rozkładu Huwa Sanu TR50.

 

Huwa San TR 50

ULOTKI

Mechanizm działania Trawnik Dezynfekcja w rolnictwie Dezynfekcja w przemyśle

Zalety stosowania HUWA SAN TR50:

 • w dezynfekcji nasion powoduje drastyczną redukcję lub nawet całkowite wyeliminowanie patogenów z ich powierzchni, ma wpływ na lepsze kiełkowanie nasion i ukorzenianie sadzonek, tworzenie większej liczby korzeni i szybszy wzrost siewek,

 • przyśpiesza rozkład materii organicznej powodując w następstwie uwalnianie się składników pokarmowych,

 • dostarcza do gleby tlen, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego roślin. Preparat działa więc jako biostymulator roślinny,

 • powoduje uruchamianie w roślinach naturalnych mechanizmów obronnych wspomagając ich odporność na stresowe czynniki biotyczne i abiotyczne, zwłaszcza w okresie kwitnienia i owocowania,

 • powoduje wzrost chlorofilu w liściach co ma wpływ na wzrost i jakość plonu,

 • indukuje tworzenie się grubszej epidermy tkanek roślin, co zwiększa ich odporność na drobnoustroje i pasożyty,

 • uodparnia i zabezpiecza uprawy przed stresowymi czynnikami środowiska,

 • wykazuje skuteczne działanie w przypadku uszkodzenia roślin np. po cięciu, blizny po szypułkowe po zbiorze owoców, blizny po liściowe po opadzie liści, uszkodzeń mechanicznych podczas zbiorów kombajnem, uszkodzeń pomrozowych, gradowych. Huwa San TR50 dezynfekuje ranę, zabezpiecza przed infekcjami, patogenami co sprzyja szybkiemu zabliźnianiu ran i regeneracji rośliny. Preparat należy zastosować niezwłocznie po powstaniu uszkodzeń,

 • zabezpiecza system korzeniowy przed gniciem po bardzo obfitych opadach deszczu lub powodziach (gdy woda utrzymuje się na powierzchni ziemi),

 • ogranicza pleśń śniegową rozwijająca się po zimie.

 • użyty przed zbiorem dezynfekuje owoce i ogranicza występowanie na nich patogenów będących sprawcami chorób przechowalniczych, co wpływa na dłuższy okres przydatności do spożycia oraz przechowywanie,

 • zastosowanie po zbiorcze zabezpiecza owoce przed szarą pleśnią,

 • w uprawach sadowniczych ogranicza choroby kory i drewna, zarazę ogniową, raka bakteryjnego i brunatną zgniliznę drzew pestkowych oraz gorzką zgniliznę owoców. W szkółkach po stosowaniu preparatu zanotowano duże przyrosty drzewek, zakończone dużymi pąkami kwiatowymi, bez objawów chorobowych,

 • w uprawach owoców miękkich ogranicza szarą pleśń w uprawie truskawki, w uprawie malin mączniaka prawdziwego i zamieranie pędów, w uprawie porzeczki czarnej preparat ogranicza szarą pleśń, białą plamistość liści i opadzinę liści porzeczki,

 • minimalizuje występowanie szkodników, w tym: mszyc, misecznika, muchówek, nicieni

 • jest skuteczny w niewielkich stężeniach, nie wykazuje ujemnego wpływu na rośliny, nie pozostawia pozostałości w owocach i warzywach które po zastosowaniu mogą być spożywane bez opłukiwania. Dzięki Huwa San TR50 możliwe jest ograniczenie stosowania zabiegów chemicznych, co jest szczególnie istotne przy obowiązującej od 1 stycznia 2014 integrowanej ochronie roślin,

 • jest środkiem tanim i można go stosować nawet wtedy, gdy nie działają inne środki ochrony roślin,

 • systematycznie stosowany ogranicza występowanie patogenów co znacząco wpływa na jakość plonów.    

Huwa San TR 50Doświadczenia przeprowadzone w uprawach wykazały między innymi:

–   ograniczenie szarej pleśni oraz występowania chorób wiązek przewodzących w uprawach pomidora,

–   ogranicza pojawianie się  miękkich plam powodowanych przez Penicillium sp  w pomidorach szklarniowych 

–   ograniczenie mączniaka rzekomego i bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka,

–   ograniczenie chorób grzybowych i bakteryjnych fasoli, kapusty, cebuli, marchwi i pietruszki,

–   ograniczenie chorób papryki: alternariozy, zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni,

– skuteczność w eliminacji szkodliwych grzybów z podłoża: Botrytis cinerea, Cylindrocladium scoparium, Fusarium oxysporum, Phytium ultimum, Phytophtora cinnamoni

– zabezpieczanie przed bakteriozami, fuzariozą, fytoftorozą, zgorzelą zgnilakową, szarą pleśnią, mączniakami, plamistościami liści i kwiatów, rdzą, zgorzelami kory i drewna.

Huwa San TR50 został dopuszczony do stosowania w Polsce decyzją Ministerstwa Zdrowia jako środek biobójczy o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, prądkobójczych i wirusobójczych w dezynfekcji powierzchni, również tych, mających kontakt z żywnością. Biobójcze działanie Huwa San TR50 polega na dezaktywacji łańcucha oddechowego czynników chorobotwórczych, a więc nie mogą się one uodpornić na jego działanie. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają jony srebra.

W rolnictwie Huwa San TR50 jest stosowany:

 • do odkażania powierzchni, miejsc uprawy, gleby, podłoża, wełny mineralnej, multiplatów,

 • do dezynfekcji szklarni, tuneli, pojemników, mat podłogowych, maszyn i narzędzi, ciągów komunikacyjnych,

 • do dezynfekcji wody do nawadniania,

 • do dezynfekcji nasion, bulw, cebul, kłączy i sadzonek roślin,

 • usuwa z systemów nawadniających bakterie wirusy i grzyby, zapobiega rozwojowi glonów i tworzeniu szlamu,

 • oczyszcza przewody irygacyjne i zapobiega zatykaniu otworów wylotowych, eliminuje powłoki i osady mineralne.

Stosowanie Huwa San TR50 pozwala na długotrwałe zachowanie skuteczności dezynfekcyjnej.

Huwa San TR50 nie wymaga spłukiwania = oszczędność czasu i pieniędzy.

 

Spektrum-dzialania-HuwaSan

STOSOWANIE

Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, najlepiej na wilgotne rośliny. Nie wykonywać zabiegów w pełnym słońcu.

Środek można stosować już od 5oC.

Truskawka i malina

truskawka i malina

 

Sady 

sady

Borówka amerykańska

 

borówka_am

 

Decyzja Ministra Rolnictwa

Decyzja Ministra Zdrowia

Karta charakterystyki 

HuwaSan TR5Wersja hobbystyczna/ amatorska: Huwa San TR50.