admindata: 2016.04.21                                                                     Strefa dla Rolnictwa

emulparEMULPAR’ 940 EC koncentrat

KUP30 ml – 12,49 zł1l – 32,50 zł 5l – 128,00 zł

jest produktem pochodzenia naturalnego, przeznaczonym do mechanicznego eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy poprzez oprysk. Preparat w swoim składzie zawiera olej rydzowy (94%) uzyskany z lnianki (lnicznik siewny- Camelia sativa) – rośliny z rodziny kapustowatych uprawianej z przeznaczeniem do konsumpcji, stąd jest bezpieczny dla człowieka oraz środowiska naturalnego. Dzięki dodaniu środków emulgujących preparat lepiej łączy się z wodą by stworzyć roztwór o odpowiedniej koncentracji. Emulpar ma typowe działanie mechaniczno-fizyczne: ciecz użytkowa naniesiona na rośliny pokrywa owady i roztocza cienką, delikatną lepką powłoką, która utrudnia oddychanie, poruszanie się i żerowanie, co w konsekwencji prowadzi do ustania procesów życiowych i śmierci szkodników. Roztwór, po zastosowaniu, pozostaje przez parę godzin na powierzchni rośliny.

emulpar_1lSkuteczny w walce z: mszycami, przędziorkami (roztoczami), misecznikami, mączlikiem szklarniowym, wciornastkami, miodówkami, czerwcami (misecznik, tarcznik) oraz formami zimującymi niektórych szkodników.

Z uwagi na specyfikę działania, produkt, nawet stosowany wielokrotnie po sobie, nie daje możliwości uodparniania się roztoczy i owadów.

Emulpar stosowany systematycznie (np. co 7-10 dni) ogranicza populacje szkodników roślin do poziomu poniżej progu szkodliwości.

Opinia Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach:

– w uprawach sadowniczych Emulpar’ 940 EC był stosowany w stężeniu 0,9% i 1,2% na jabłoni w okresie wczesnej wiosny, do zwalczania jaj zimujących przędziorka owocowca. Jego skuteczność była wysoka i długotrwała.

– na truskawce i malinie stosowany był po zbiorze owoców. Dobre wyniki uzyskano stosując preparat w stężeniu 0,9 i 1,2% przy zużyciu 750 l cieczy/ha.

Zakres stosowania oraz zalecane stężenia:

emulpar_5lZabieg tym produktem, w sezonie letnimi, dobrze jest wykonać przed wieczorem, kiedy temperatura obniża się, podobnie jak w przypadku innych środków. Zaleca się stosowanie w temperaturze nie przekraczającej 24 oC, co pozwala na dobre pokrycie cieczą roboczą liści i pędów oraz obecnych na nich szkodników. Ze względu na sposób działania, preparat powinien być naniesiony na dolną stronę liści, gdzie żerują szkodniki.

Zalecane stężenie preparatu Emulpar’ 940 EC to 0,9–1,2% czyli 9 –12 ml w 1 l wody. Dawka cieczy na ar zależy od wielkości roślin, 5 –10 l/ar, zwykle zaleca się 7,5 l/ar.

Przed pierwszym zastosowaniem środka, zwłaszcza na delikatne rośliny ozdobne, zaleca się wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu kilku dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

Z uwagi na działanie kontaktowe, należy dokładnie opryskać cieczą użytkową miejsca występowania szkodników – zwłaszcza spodnią część liści.

emulpar_30ml_kplKLESZCZE

producent poleca Emulpar’ 940 EC do walki z kleszczami: należy dokładnie opryskać miejsca występowania tych szkodników 0,9 % – 1,2% roztworem (średnio: 100 ml/ 10 l wody). Przy dużym występowaniu kleszczy warto opryski wykonywać systematycznie do przymrozków, co 7 – 10 dni. Zabieg wykonywać w temp.: od +5oC do 25oC.

Zalety Emulpar’ 940 EC:

– możliwość stosowania w trakcie całego okresu wegetacyjnego – środek bezpieczny (nieszkodliwy dla ludzi i roślin),

– możliwość stosowania tuż przed zbiorem owoców – brak okresu karencji, gdyż preparat nie zawiera żadnej substancji aktywnej środków ochrony roślin,

– odporny na zmywanie przez deszcz,

– zalecany do stosowania na obszarach, na których stwierdzono odporność szkodników na stosowane dotychczas środki chemiczne,

– środek zawiera produkty naturalne dlatego może być wykorzystany do upraw ekologicznych,

– nie stwarza zagrożenia dla pszczół,

– jego zastosowanie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości roślin o zwiększonej odporności na choroby grzybowe.

 

Przechowywanie: środek przechowywać: w temperaturze 0-30 0C, z dala od źródeł ciepła, w miejscu nie narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

Produkt Emulpar 940 EC nie jest typowym środkiem ochrony roślin i nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem WE1107/2009 oraz wykładnią MRiRW nr HOR.ow.822/70/2014.

Okres ważności – 2 lata (również po otwarciu jeśli w postaci koncentratu). Ciecz użytkową najlepiej zużyć w ciągu 3 dni.

Opinie Klientów:

Empular 940 EC działa rzeczywiście. Zastosowałem 2x, w kiludniowym odstępie i mszyce pozostały na liściach, ale martwe. Polecam, naprawdę warto.” (jurek_0110)

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.