data: 2016.04.21                                                                     Strefa dla Rolnictwa

EmulparEMULPAR’ 940 EC koncentrat

30 ml – 12,49 zł1l – 33,50 zł 5l – 130,00 zł Zamów przez OLX.pl Kup na Allegro

jest produktem pochodzenia naturalnego, przeznaczonym do mechanicznego eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy poprzez oprysk. Preparat w swoim składzie zawiera olej rydzowy (94%) uzyskany z lnianki (lnicznik siewny- Camelia sativa) – rośliny z rodziny kapustowatych uprawianej z przeznaczeniem do konsumpcji, stąd jest bezpieczny dla człowieka oraz środowiska naturalnego. Dzięki dodaniu środków emulgujących preparat lepiej łączy się z wodą by stworzyć roztwór o odpowiedniej koncentracji. Emulpar ma typowe działanie mechaniczno-fizyczne: ciecz użytkowa naniesiona na rośliny pokrywa owady i roztocza cienką, delikatną lepką powłoką, która utrudnia oddychanie, poruszanie się i żerowanie, co w konsekwencji prowadzi do ustania procesów życiowych i śmierci szkodników. Roztwór, po zastosowaniu, pozostaje przez parę godzin na powierzchni rośliny.

Skuteczny w walce z: mszycami, przędziorkami (roztoczami), misecznikami, mączlikiem szklarniowym, wciornastkami, miodówkami, czerwcami (misecznik, tarcznik) oraz formami zimującymi niektórych szkodników.

Z uwagi na specyfikę działania, produkt, nawet stosowany wielokrotnie po sobie, nie daje możliwości uodparniania się roztoczy i owadów.

Emulpar stosowany systematycznie (np. co 7-10 dni) ogranicza populacje szkodników roślin do poziomu poniżej progu szkodliwości.

Opinia Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach:

– w uprawach sadowniczych Emulpar’ 940 EC był stosowany w stężeniu 0,9% i 1,2% na jabłoni w okresie wczesnej wiosny, do zwalczania jaj zimujących przędziorka owocowca. Jego skuteczność była wysoka i długotrwała.

– na truskawce i malinie stosowany był po zbiorze owoców. Dobre wyniki uzyskano stosując preparat w stężeniu 0,9 i 1,2% przy zużyciu 750 l cieczy/ha.

EMULPAR' 940 ECZakres stosowania oraz zalecane stężenia:

Zabieg tym produktem, w sezonie letnimi, dobrze jest wykonać przed wieczorem, kiedy temperatura obniża się, podobnie jak w przypadku innych środków. Zaleca się stosowanie w temperaturze nie przekraczającej 24 oC, co pozwala na dobre pokrycie cieczą roboczą liści i pędów oraz obecnych na nich szkodników. Ze względu na sposób działania, preparat powinien być naniesiony na dolną stronę liści, gdzie żerują szkodniki.

Zalecane stężenie preparatu Emulpar’ 940 EC to 0,9–1,2% czyli 9 –12 ml w 1 l wody. Dawka cieczy na ar zależy od wielkości roślin, 5 –10 l/ar, zwykle zaleca się 7,5 l/ar.

Przed pierwszym zastosowaniem środka, zwłaszcza na delikatne rośliny ozdobne, zaleca się wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu kilku dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

Z uwagi na działanie kontaktowe, należy dokładnie opryskać cieczą użytkową miejsca występowania szkodników – zwłaszcza spodnią część liści.

EmulparKLESZCZE

producent poleca Emulpar’ 940 EC do walki z kleszczami: należy dokładnie opryskać miejsca występowania tych szkodników 0,9 % – 1,2% roztworem (średnio: 100 ml/ 10 l wody). Przy dużym występowaniu kleszczy warto opryski wykonywać systematycznie do przymrozków, co 7 – 10 dni. Zabieg wykonywać w temp.: od +5oC do 25oC.

Rośliny Problem Zalecane stężenie Uwagi
drzewa i krzewy owocowe mszyce, przędziorki , szpeciele, miseczniki, eliminowanie form zimujących szkodników 0,9–1,2% na jabłoni może być użyty wczesną wiosną, w okresie tuż przed wylęganiem się larw z jaj zimowych, wówczas należy dokładne pokryć cieczą pnie i pędy, ale także podczas okresu wegetacji, zależnie od potrzeby. Ilość cieczy użytkowej dobrać w zależności od wielkości korony drzew rozstawy rzędów tak , aby zapewnić dokładne pokrycie roztworem
truskawki przędziorki 0,9–1,2% na truskawce pod koniec kwitnienia wylęgają się larwy z jaj złożonych przez samice, które przezimowały i może to być dobry termin zastosowania preparatu. Ogólne: zależnie od potrzeby, przed i po kwitnieniu, a nawet na krótko przed zbiorem owoców, bez obawy o pozostałości substancji chemicznych w owocach, ale także po zbiorze.
maliny przędziorki 0,9–1,2% na malinie owocującej na pędach drugorocznych może być zastosowany pod koniec kwitnienia . Natomiast na malinie owocującej na pędach jednorocznych może być stosowany w maju, czerwcu i lipcu, a nawet w sierpniu, zależnie od potrzeby.
warzywa polowe i pod osłonami mszyce, przędziorki, ograniczanie liczebności wciornastków i mączlika szklarniowego 0,9–1,2% ilość cieczy użytkowej dobrać w zależności od wielkości roślin tak , aby zapewnić dokładne ich pokrycie roztworem
rośliny ozdobne liściaste i iglaste mszyce, przędziorki, ograniczanie liczebności miseczników, wciornastków, wełnowców i mączlika szklarniowego 0,9–1,2% ilość cieczy użytkowej dobrać w zależności od wielkości roślin tak , aby zapewnić dokładne ich pokrycie roztworem
zioła mszyce, przędziorki 0,9–1,2% ilość cieczy użytkowej dobrać w zależności od wielkości roślin tak , aby zapewnić dokładne ich pokrycie roztworem
rośliny zimozielone brązowienie, usychanie przez suche wiosenne wiatry 0,9–1,2% stosowany w okresie późnozimowym oraz na przedwiośniu tworzy mechaniczną barierę zabezpieczającą przed utratą wody w wyniku „wysmagania” roślin mroźnym wiatrem
inne preparaty do ochrony roślin jako adiuwant 0,3%-0,5% (3-5 ml w 1l cieczy użytkowej innego preparatu). Dodanie środka Emulpar' 940 EC zapewnia długotrwałe i skuteczne pokrycie cieczą roboczą traktowanych roślin i szkodników oraz zwiększa jej przyczepność. Obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej innych preparatów. Zapobiega zmyciu preparatu przez opady deszczu oraz ułatwia wnikanie do rośliny. Ogranicza odparowywanie cieczy roboczej z powierzchni liścia w przypadku konieczności stosowania w wysokich temperaturach i przy silnym nasłonecznieniu.

Zalety Emulpar’ 940 EC:

– możliwość stosowania w trakcie całego okresu wegetacyjnego – środek bezpieczny (nieszkodliwy dla ludzi i roślin),

– możliwość stosowania tuż przed zbiorem owoców – brak okresu karencji, gdyż preparat nie zawiera żadnej substancji aktywnej środków ochrony roślin,

– odporny na zmywanie przez deszcz,

– zalecany do stosowania na obszarach, na których stwierdzono odporność szkodników na stosowane dotychczas środki chemiczne,

– środek zawiera produkty naturalne dlatego może być wykorzystany do upraw ekologicznych,

– nie stwarza zagrożenia dla pszczół,

– jego zastosowanie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości roślin o zwiększonej odporności na choroby grzybowe.

 

Przechowywanie: środek przechowywać: w temperaturze 0-30 0C, z dala od źródeł ciepła, w miejscu nie narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

Produkt Emulpar 940 EC nie jest typowym środkiem ochrony roślin i nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem WE1107/2009 oraz wykładnią MRiRW nr HOR.ow.822/70/2014.

EmulparOkres ważności – 2 lata (również po otwarciu jeśli w postaci koncentratu). Ciecz użytkową najlepiej zużyć w ciągu 3 dni.

Opinie Klientów:

Empular 940 EC działa rzeczywiście. Zastosowałem 2x, w kiludniowym odstępie i mszyce pozostały na liściach, ale martwe. Polecam, naprawdę warto.” (jurek_0110)